Oluja: etnicko cišcenje ili evakuacija

Author: Omer Karabeg
Uploaded: Tuesday, 14 February, 2006

Transcript of a discussion on the Most (Bridge) programme of Radio Free Europe/Radio Liberty on the issue of whether ethnic cleansing of Serbs took place during the 1995 'Operation Storm', between a historian from Belgrade and another from Zagreb

 

 

U današnjem Mostu razgovaraćemo o tome da li je tokom akcije "Oluja" 1995. godine u Hrvatskoj izvršeno etničko čišćenje Srba, a naši sagovornici su dva istoričara: u Zagrebu Nikica Barić:, saradnik Hrvatskog instituta za povijest, a u Beogradu Bojan Dimitrijević, saradnik Instituta za savremenu istoriju.

Karabeg: Gospodine Bariću, Vi ste se u svojoj doktorskoj disertaciji o Republici Srpskoj Krajini pored ostalog bavili i odlaskom Srba iz Hrvatske. Kako biste to nazvali - bežanjem pred hrvatskom vojskom ili etničkim čišćenjem?

Barić: Smatram da je tome doprinijelo više faktora. Prvo, u javnom i političkom životu Srpske Krajine, od početka do kraja, vladalo je mišljenje da srpski narod može pristati samo na svoju, srpsku republiku koja će se u konačnici ujediniti sa Srbima u Bosni i sa Srbijom i Crnom Gorom i da je pristanak na integraciju u sklopu Hrvatske, čak i sa određenom autonomijom, neprihvatljiv, jer, kako je vodstvo Krajine smatralo i kako se u javnom životu govorilo, srpski narod ne može opstati u, kako se govorilo, ustaškoj i genocidnoj državi. Drugo, srpsko stanovništvo je tijekom cijelog postojanja Republike Srpske Krajine živjelo u jako teškim uvjetima gospodarske blokade, siromaštva i stalog ratnog okruženja što je jako demoraliziralo te ljude. Mlađi i obrazovaniji su napuštali to područje i odlazili negdje drugdje osigurati svoju egzistenciju. I konačno, vlasti Republike Srpske Krajine su još od 1993. godine imali planove evakuacije civilnog stanovništva u slučaju napada hrvatske vojske i ti planovi su krajem sedmog mjeseca već do kraja bili provedeni. Evakurani su civilno stanovništvo, materijalna dobra i dokumentacija. Prvog dana "Oluje", 4. kolovoza , Vrhovni savjet odbrane Srpske Krajine zasjedao je u Kninu i naredio da se zbog napada hrvatskih snaga iz smjera Dinare i Velebita pristupi planskoj evakuaciji srpskog stanovništva sa područja sjeverne Dalmacije i južne Like. Ta evakuacija je provedena prije nego što su tim prostorom ovladale hrvatske snage tako da je ono u potpunosti bilo napušteno kada je tamo došla hrvatska vojska.

Karabeg: Na osnovu ovoga, ja bih rekao da ne smatrate da je to biloetničko čišćenje?

Barić: Može se tako reći. Prošle godine su obilježene desete godišnjice Srebrenice i "Oluje:. Puno se raspravljalo i povlačile su se neke paralele. Ja smatram da se ta dva događaja ne mogu uspoređivati, iako ne tvrdim da tijekom "Oluje" i nakon nje nije bilo zločina nad preostalim srpskim stanovništvom.

Karabeg: Gospodine Dimitrijeviću, da li je tokom akcije "Oluja" izvršeno etničko čišćenje Srba u Hrvatskoj?

Dimitrijević: Verovatno je svima odgovaralo da odu Srbi koji su dokraja ostali u Republici Srpskoj Krajini. Odgovaralo je i srpskom državnom rukovodstvu, pre svega Slobodanu Miloševiću, odgovaralo je i Franji Tuđmanu.. Sasvim je jasno da je to bila jednavisoko koordinirana seoba. Mislim da je bila koordinirana na najvišem nivou - između predsednika Tuđmana i Miloševića, a njen rezultat je bio faktički očišćen prostor Krajine. A koji su bili tehnički detalji tog događaja, koji je bio nivo zločina i nivo pripremljenosti za evakuaciju - to zaista ostaje, makar što se tiče srpske strane, još da se utvrđuje. Verovatno je svima odgovaralo da odu Srbi koji su do kraja ostali u Republici Srpskoj Krajini. Odgovaralo je i srpskom državnom rukovodstvu, pre svega Slobodanu Miloševiću, odgovaralo je i Franji Tuđmanu. Moja je ključna poenta da je reč o visoko koordiniranoj seobi.

Karabeg: Kad kažete visoko koordinirana seoba, da li to znači da ste pristalica teze da je progon Srba iz Hrvatske bio deo dogovora između Tuđmana i Miloševi

Back To News Index
home | about us | publications | news | contact | bosnia | search | bosnia report | credits
bosnia report
Bosnia Report is a bi-monthly magazine which publishes articles and other information about Bosnia-Herzegovina and related issues. Use the links below to access the current issue or archives.

current
archive

Search our archives: